18 Μαΐ 2016

Τι προβλέπεται για την αποπληρωμή των ελληνικών δανείων

Το ΔΝΤ ζητά να αρχίσει η αποπληρωμή από την Ελλάδα των δανείων που έχει πάρει από την Ευρωζώνη το 2040 και να ολοκληρωθεί το 2080, ενώ ζητά επίσης να γίνει σταθερό το επιτόκιο 1,3% για τα επόμενα 30 – 40 χρόνια.
Τι ισχύει, όμως, για τα δάνεια πάνω από 200 δις. ευρώ της Ευρωζώνης; Υπάρχουν τρεις ταχύτητες αποπληρωμής τους.

Πρώτον, είναι τα διακρατικά δάνεια, που πήρε η Ελλάδα το 2010 απευθείας από τις χώρες της Ευρωζώνης, ύψους περίπου 50 δις. ευρώ, τα οποία προβλέπεται να αποπληρώσει από το 2020 έως το 2041, με επιτόκιο ίσον με το βραχυπρόθεσμο διατραπεζικό επιτόκιο (που είναι σήμερα κοντά στο μηδέν) συν 0,5%.

Δημοσίευση σχολίου