7 Δεκ 2016

Όχι άλλη θανατηφόρα λιτότητα!

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Οι Ευρωπαίοι έχουν σκοπόν να μας αφανίσουν οικονομικώς! Δεν αρκούνται στο ότι αυτήν την στιγμήν ο Έλληνας είναι εξαθλιωμένος, πένης, ρακένδυτος, πεινασμένος και ανίκανος να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη χρέη προς κοινωφελείς οργανισμούς. Πολλοί δεν έχουν ηλεκτρικόν ρεύμα, διότι υπάρχει απόλυτη αδυναμία να το πληρώσουν έστω και με δόσεις.
Εφ’ όσον τα χρήματα δεν επαρκούν για στοιχειώδες γεύμα, από πια πηγή θα εξασφαλιστούν οι δόσεις; Ο Κίσινγκερ είχε στους σχεδιασμούς του την οικονομικήν καταστροφήν της Ελλάδος. Δεν αρκούσαν όμως οι σχεδιασμοί του για να το επιτύχει. Έπρεπε να εύρει και εκτελεστές. Βρήκε εθελοντές στην Ευρώπην αλλά και στην ιδίαν την Ελλάδα!!! Και έτσι οι άθλιοι οραματισμοί του, γίνονται πραγματικότης. Και δεν σταματούν εδώ, αλλά συνεχίζονται πιο δραματικοί. Το αυτό και οι σχεδιασμοί του για πολέμους στην ανατολικήν Μεσόγειον. Γίνονται με την βοήθειαν των ισχυρών της Γης. Και οι Διεθνείς Οργανισμοί αποδεικνύεται ότι δεν προσφέρουν τίποτε από μιαν θεωρητικήν πρότασην. Και τους πληρώνομεν αδρώς!

Οι αποφάσεις των Ευρωπαίων για ύπαρξη πλεονασμάτων στα Δημόσια Οικονομικά, σημαίνει οριστικόν θάνατον του ΄Ελληνα, εξαφάνιση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητος, διάλυση και αφανισμόν της Ελλάδος, αφού δεν θα έχει καμμίαν δραστηριότητα και πώληση της ακινήτου περιουσίας της και τυχόν κερδοφόρων επιχειρήσεων (αν μείνουν κάποιες) σε καιροφυλακτούντες γύπες και ύαινες!!!

Σαν Έλληνες πολίτες, θέλομεν να ζήσομεν σ’ αυτόν τον τόπον και δη αξιοπρεπώς, κάτι που ζήλωσαν οι «άθλιοι των βρυξελών», Γι’ αυτό απαιτούμεν να πεταχθεί στον κάλαθον των αχρήστων η πρόταση για πλεόνασμα 3,5% επί δέκα χρόνια!!! Να μη δημιουργηθεί εκ νέου κανένα πλεόνασμα, αρχής γενομένης από το 2017, γιατί αυτό σημαίνει απόλυτην εξαθλίωση των Ελλήνων. Από ποίαν πηγήν θα εξασφαλισθεί το τεράστιον αυτό χρηματικόν ποσόν (περίπου 5 δις Ευρώ πλέον των καταβαλλομένων μέχρι σήμερα για φόρους, τέλη ΕΝΦΙΑ κλπ);;;

Οι διαπραγματεύσεις με την τακτικήν της ικεσίας δεν αποδίδουν. Σταθείτε σκληροί και με αποφασιστικότητα ενάντια στις ολέθριες για την Ελλάδα αισχρές απαιτήσεις των κερδοσκόπων. Να διαβλέπετε τις προθέσεις που κρύβουν οι δήθεν φιλικές συνομιλίες. Είναι έμπλεοι κωνίου! Αν πίετε, από το προσφερόμενον θα αποθάνετε! Και τα γλυκόλογα για την διαχείριση του προσφυγικού εντάσσονται στο ίδιον σχέδιον. Κωνιοφόρα είναι και αυτά! Προσέχετε αυστηρώς τις διαπραγματεύσεις, αρνηθείτε αμέσως τις εθνοβλαβείς προτάσεις τους και μη ξεχνάτε ότι πρόκειται για «κήλησιν επωδών».

Πηγή: https://goo.gl/5P1B13

Δημοσίευση σχολίου