Ο ΣΥΡΙΖα που θα έσκιζε πρώτα απ' όλα τον ΕΝΦΙΑ όπως βροντοφώναζε ο Αλέξης και τα άλλα "αριστερά" παιδιά, παρατέινει τον ΕΝΦΙΑ  τουλάχιστον μέχρι το 2031 για χάρη του "ευρώ πάση θυσία" και στο όνομα της καρεκλολατρείας των κυβερνώντων της ΠΦΑ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση για το νεό αναπτυξιακό νόμο, στις προβολές για τις επιπτώσεις των επενδύσεων για τις επόμενες δεκαετίες ύπαρχει πρόβλεψη για αυξημένα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ έως το 2031 !!!!!