Η Ελλάδα δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία σε ό,τι αφορά στο συνταξιοδοτικό, στο φορολογικό ή στο δημοσιονομικό της κενό, ενώ τις συζητήσεις παρατείνουν και άλλα ζητήματα, όπως είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το προτεινόμενο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, σημείωσαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεδομένου του ότι οι συνομιλίες