Προσθήκη λεζάντας
Κώστα Ράπτη
Από τους 284 μεγάλους βεζίρηδες που υπηρέτησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε όλα τα χρόνια της ύπαρξης της, οι 44 εντέλει θανατώθηκαν με διαταγή του Πατισάχ. Υπ' αυτή την έννοια, ο Ahmet Davutoğlu μπορεί και να μακαρίζει την τύχη του, αφότου έπεσε στη δυσμένεια του επίδοξου, νέου Σουλτάνου των ημερών μας, Tayyip Erdoğan.